Op de boerderij van familie ten Brummelaar wordt biologisch vee gehouden en gewassen geteeld. Het bedrijf wil zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn, dit geld voor al het ruwvoer en grotendeels het krachtvoer(granen). Het bedrijf van familie ten Brummelaar wordt op een moderne manier gerund met respect voor de omgeving en voor dier en natuur. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook hebben de koeien binnen en buiten voldoende ruimte om te bewegen en wordt de melk zonder gebruik van antibiotica geproduceerd. De kudde kruising blaarkop koeien worden 2 keer per dag gemolken en zorgt voor heerlijk rauwe melk per dag. De melk wordt verkocht aan de biologische melkcoöperatie EKO-HOLLAND. Het ruwvoer en krachtvoer worden deels gewonnen van o.a De Borkeld Rijssen en Zuna, dit met beleid van natuurbeheer.

 

 

Eko Holland:

Eko Holland is een coöperatie van 180 biologische melkveehouders verspreid over heel Nederland. De melk die gezamenlijk wordt geproduceerd, wordt voornamelijk verwerkt in ons eigen land, maar er gaat ook een klein deel over de grens.

Biologisch boeren:

Doordat ons grasland ook biologisch is en wij dus geen kunstmest mogen gebruiken om de grasgroei te stimuleren, groeien er diverse kruiden tussen het gras. Dit is goed voor de biodiversiteit waardoor er meer insecten leven. Mede hierdoor hebben we een SKAL keurmerk.

 EKO keurmerk

Blaarkop:

Wij zijn in omschakeling naar het Groninger blaarkop ras, dit ras past beter bij deze wijze van veehouderij> blaarkopkoeien zijn fijn en sterk gebouwd. Ze staan bekend om hun goede gezondheid en zelfredzaamheid. De Groninger blaarkop kan beter uit de voeten met sobere rantsoenen met alleen gras en een groot deel natuurgras. De Groninger blaarkop komt van oorsprong uit Nederland en is te herkennen aan zijn witte kop met ‘blaren’ om de ogen: de Groninger blaarkop. Uniek en zeldzaam in zijn soort. Het is geen melk-óf vleeskoe, maar een dubbeldoel rund. Een koe die in te zetten is voor de productie van melk én vlees. De koeien bevallen gemakkelijk op eigen kracht van een kalfje. Met al die melkkoeien worden er regelmatig kalfjes geboren. Een deel van de vrouwelijke kalfjes groeien op de boerderij op en vormen een nieuwe generatie melkkoeien. We zijn blij dat de stiertjes sinds een aantal jaren ook een eigen plek hebben op het bedrijf. Die laten we onder verdoving castreren, waarna ze als os door het leven gaan. De ossen krijgen de tijd en ruimte om groot te groeien.

 

Natuurbeheer:

Naast onze eigen gronden pachten en beheren we gronden van natuur organisaties om een gedeelte van ons voer te winnen en tevens ons jongvee en ossen een groot gedeelte van het jaar te laten weiden. We werken samen met de natuur organisaties om een bepaald natuurdoel te bereiken. De graslanden en akkers bevinden zich o.a op De Borkeld Rijssen en in Zuna.